Kirjaudu sisään

Opens 2.0 julkaistiin 7.8.2020. Opens 1:n käyttäjillä on mahdollista 6 kk pituisen siirtymäajan kuluessa käyttää myös vanhaa Opens-versiota keskeneräisten tapahtumien loppuunsaattamiseen. Kaikki uudet tapahtumat kannattaa kuitenkin avata nyt Opens 2.0-versioon, koska vanhan Opensin ylläpito päättyy siirtymävaiheen jälkeen.

Kirjaudu Opens 1.0